ساختار اجرایی شرکت بصورت ترکیبی از هسته مرکزی ثابت و ساختار پروژه ای است.

 

LSP-Chart

بدین معنی که سیستم های اداری و مدیریتی و دانش و تجربه شرکت در هسته مرکزی باقیمانده ولی پروژه های مختلفی که بصورت مستقل توسط تیم پروژه اجرا می شوند دارای استقلال کافی به لحاظ مدیریتی، مالی و اجرایی هستند.

 

مزایای این روش عبارت است از :

• حفظ سوابق و تجربیات کسب شده درون شرکت

• امکان استفاده از تجربیات و نتایج پروژه های قبلی در پروژه های آتی

• کاهش هزینه های بالا سری شرکت و پروژه ها بدلیل استفاده از نقاط مشترک سـایر پروژه ها و شرکت

• کاهش قیمت تمام شده پروژه ها بدلیل استفاده از نقاط مشترک سایر پروژه ها و شرکت

• امکان برنامه ریزی استراتژیک بدلیل وجود هسته مرکزی و رسیدن به اهداف دراز مدت

• حفظ نیروهای کلیدی در قالب هسته مرکزی

• استقلال مالی و مدیریتی پروژه ها جهت ایجاد بهره وری بالاتر

• انعطاف پذیری اجرایی در قالب پروژه ها

• اجرای فعالیتهای تخصصی در قالب پروژه ها

مهمترین مسئولیتهای هر بخش عبارتند از:

مدیر عامل :

• مسئولیت مدیریت عمومی شرکت

• تعریف و تغییر خط مشی کیفیت

• تعریف مسئولیتها و اختیارات

• بازنگری سیستم مدیریت کیفیت

معاون اجرایی :

• برنامه ریزی و اجرای پروژه ها

• تامین، بازرسی و انتقال کالاها و مواد مرتبط با پروژه ها

• مدیریت و بازنگری قراردادهای پروژه ها

• مدیریت فرایندهای مهندسی مربوط به پروژه های ساخت، نصب، راه اندازی و نظارت های کارگاهی به کمک معاون فنی و مهندسی

معاون امور کیفیت :

• مدیریت، اجرا و بررسی کلیه کارهایی که روی کیفیت تاثیر گذار هستند.

• تهیه و به روز سازی رویه های کنترل کیفیت

• به کار گماشتن سرپرست تضمین کیفیت برای هر پروژه

• پیگیری اقدامات اصلاحی

• کنترل مدارک استاندارد شرکت

معاون فنی و مهندسی :

• ایجاد و به روز سازی آرشیو فنی

• طراحی، مهندسی و تهیه اطلاعات فنی مورد نیاز پروژه ها

• ایجاد گروه های تخصصی و فنی برای پروژه های مختلف

• مدیر بازرگانی و روابط عمومی و آموزش

• تحقیق بازار ، آنالیز فرصت ها و تهدیدها

• تعیین نیاز مشتریان و ارائه پیشنهادات

• ارزیابی نظرات مشتریان و پیگیری خدمات پس از فروش و گارانتی

• آموزش پرسنل و برنامه ریزی برای ارتقاء و سطح کیفی کارکنان

مدیر اداری مالی :

• حسابداری و امور مالی

• امور اداری و منابع انسانی

• تدارکات شرکت و پروژه ها

• امور قراردادها

مدیر پروژه :

• مدیریت کلی اجرای پروژه

• برقراری ارتباط بین منابع پروژه و شرکت

• تهیه و اجرای برنامه پروژه

• کنترل هزینه، برنامه و کیفیت پروژه

• گزارش منظم پیشرفت پروژه

 

 

 

 

 

 

 

افراد آنلاین

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم