طراحی و مهندسی

شرکت لیان صنعت پویا با برخورداري از توانمنديهاي فني و تجربه هاي ارزشمند كارشناسان مجرب و نيروهاي كارآمد فني و با استفاده از نرم افزارها و استانداردهاي موجود در زمينه طراحي و مهندسي كنترل ، برق و ابزار دقيق قادر به ارائه كليه خدمات مهندسي درزمينه صنايع برق ، نفت ، گاز ، پتروشيمي ، سيمان و ساير صنايع مرتبط مي باشد.  نوسازي و بازسازي سيستم هاي كنترل ، برق و ابزاردقيق صنايع قديمي از ديگر فعاليت هاي مهندسي اين شركت مي باشد.

 

موضوع فعالیت های شرکت عبارت است از

 

•  مشاوره درراستای انتخاب تجهیزات برق و کنترل ازلحاظ آخرین تکنولوژی روز

•  ارائه گزارش مبني بر لزوم تغيير سيستم كنترل ، برق و ابزاردقيق واحدهايي كه نياز به تغييرات اساسي دارند. 

•  مشاوره در طراحی نقشه های برق و کنترل 

•  تهيه مدارك فني مربوط به سيستمهاي جديد

•  طراحي و تهيه اسناد و مدارك مورد نياز جهت ساخت و اجرا

•  تهيه مشخصات فني دستگاهها وتجهيزات برق وابزار دقيق و دستور العمل نصب و راه اندازي مربوطه

•  تكميل ،‌تصحيح و نهائي كردن نقشه ها و ساير مدارك

•  تهیه تجهیزات ، اجرا شبکه اتوماسیون صنعتی کارخانجات 

•  برنامه نویسی و راه اندازی اطاق کنترل 

•  نصب نظارت و کنترلهای اولیه، حین ساخت و در مراحل پایانی کار 

•  و راه اندازی سیستمهای برق و کنترل 

•  تبدیل داده ها به مشخصات و ویژگیهای فنی 

•  ارائه مستندات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری 

•  تحویل دائم و پشتیبانی 

 

لیست نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده

 

List of specialized software used

• ABB SOFTWARE
• PCS7
• STEP7
• TIA PORTAL
• S5
• WINCC
• WINCC FlEXIBEL
• AUTOCAD
• SOLID WORK
• ACCESS
• ORACEL
• SQL SERVER
• VISUAL C
• VB.NET
• MICROSOFT OFFICE SERIES

 

 

لیست استانداردهای مورد استفاده

 

NEC: National Electrical Code
API: American Petroleum Institute
ASME: American Society of Mechanical Engineers
DIN: Deutsche Nor men
ISO: International Standard Institute
IEC: International Electromechanical Standard
ISA: Instrument Society of America
NEMA: National Electrical Manufacturers Association
IEEE: Institute of Electrical and Electronic, Engineering