02
سپتامبر

نصب و راه اندازي

با توجه به گسترش سرمايه گذاري ها در بخشهاي نفت ، گازو پتروشيمي درسالهاي اخير ، بخش نصب و راه اندازي شركت لیان صنعت پویا به طور تخصصی در زمینه برق و ابزار دقیق شروع به فعاليت نموددرحال حاضر اين شرکت  با بهره گيري از نيروهاي كار آزموده اعم از مديران ، مهندسان ، تكنسين ها ، استادكاران قادر به اجراي پروژه هاي نصب وراه اندازي در زمينه هاي برق، ابزار دقيق و کنترل مي‌باشدهدف اين مجموعه ، استفاده بهينه از منابع انساني وتجهيزات شركت جهت نصب تجهيزات ، طبق اصول و استانداردهاي مربوطه واصول تضمين كيفيت فراگير مي‌باشد.

مهمترين بخشهاي اين امور عبارتند از:

بخش نصب و راه اندازي تجهيزات برق

 فعاليت هاي عمده اين بخش به شرح ذيل مي باشد:

 • ساخت و نصب ساپورت و نصب سيني ونردبان هاي كابل ، كاندوئيت و داکت
 • نصب كابلهاي فشار ضعيف ، فشار متوسط ، فشار قوي ، كنترل و مخابراتي به همراه گلند و انجام سربندي هاي مربوطه
 • نصب ترانسفورماتورهاي قدرت وتوزيع به همراه باس داکت هاي مربوطه
 • نصب تابلوهاي فشار قوي ، فشار متوسط و فشار ضعيف
 • نصب Power Socket و Motor Control Station
 • نصب سيستم هاي روشنايي
 • نصب سيستم اتصال زمين ، حفاظت كاتدي ، حفاظت از صاعقه
 • نصب UPS ،دستگاه شارژكننده وباطري هاي مربوطه
 • نصب سيستم هاي آشکارساز ، اعلام واطفاء حريق
 • انجام انواع تست هاي لازم جهت موارد فوق
 • انجام عمليات پيش راه اندازي سيستم هاي برقي
 • انجام عمليات راه اندازي سيستمهاي برق 

بخش نصب و راه اندازي تجهيزات ابزار دقيق

فعاليت هاي عمده اين بخش به شرح ذيل مي باشد:

 • انجام عمليات كاليبراسيون دستگاههاي ابزار دقيق وانواع شيرهاي كنترل واطمينان
 • ساخت و نصب ساپورت و نصب سيني ونردبانهاي كابل ،كاندوئيت وداکت
 • نصب كابلهاي كنترل ، سيگنال و…به همراه گلند و انجام سربندي هاي مربوطه
 • اجراي Hook-up هاي ابزار دقيق
 • ساخت و نصب پايه نگهدارنده دستگاه هاي ابزار دقيق به همراه سايه بانهاي مربوطه
 • نصب دستگاههاي ابزار دقيق
 • نصب پانلهاي كنترل
 • نصب تجهيزات مربوط به اتاقهاي كنترل
 • انجام لوله كشي هاي هواي ابزار دقيق
 • نصب دستگاههاي آنالايزر ،PLC و Vibration Monitoring
 • نصب Junction box ها و تابلوهاي محلي
 • انجام عمليات پيش راه اندازي سيستم هاي ابزار دقيق (Loop check)
 • انجام عمليات راه اندازي سيستم هاي ابزار دقيق

 فرآيند انجام كار دراين امور پس از عقد قراردادهاي نصب وراه اندازي از طريق تعيين مديران پروژه و رئيس كارگاهها ، تشكيل تيم پروژه ، تجهيز كارگاه درمحل پروژه ، مديريت وكنترل پروژه طبق اصول مربوطه از طريق برنامه ريزان صنعتي شركت ، تكميل مراحل انجام پروژه تا مرحله تحويل موقت و پس از آن تحويل دائم، تهيه نقشه هاي as built براي تحويل به كارفرما وانجام خدمات بعدي طبق قرارداد ، انجام مي‌پذيرد.