پروژه فاضلاب شهری استان کرمان

پروژه در دست اجراء

شمال شهر کرمان

مورخ 99/06/11

650 متر مکعب در یک‌روز جز کارهای سنگین عملیات بتنی و ثبت رکرود جدید در بتن ریزی