سیمان ارومیه

پروژه پایان یافته
واقع در استان آذربایجان غربی شهر ارومیه