02
سپتامبر

طراحی و مهندسی

شرکت لیان صنعت پویا با برخورداري از توانمنديهاي فني و تجربه هاي ارزشمند كارشناسان مجرب و نيروهاي كارآمد فني و با استفاده از نرم افزارها و استانداردهاي موجود در زمينه طراحي و مهندسي كنترل ، برق و ابزار دقيق قادر به ارائه كليه خدمات مهندسي درزمينه صنايع برق ، نفت ، گاز ، پتروشيمي ، سيمان و ساير صنايع مرتبط مي باشد.  نوسازي و بازسازي سيستم هاي كنترل ، برق و ابزاردقيق صنايع قديمي از ديگر فعاليت هاي مهندسي اين شركت مي باشد.

 

موضوع فعالیت های شرکت عبارت است از

 

 •  مشاوره درراستای انتخاب تجهیزات برق و کنترل ازلحاظ آخرین تکنولوژی روز
 •  ارائه گزارش مبني بر لزوم تغيير سيستم كنترل ، برق و ابزاردقيق واحدهايي كه نياز به تغييرات اساسي دارند. 
 •  مشاوره در طراحی نقشه های برق و کنترل 
 •  تهيه مدارك فني مربوط به سيستمهاي جديد
 •  طراحي و تهيه اسناد و مدارك مورد نياز جهت ساخت و اجرا
 •  تهيه مشخصات فني دستگاهها وتجهيزات برق وابزار دقيق و دستور العمل نصب و راه اندازي مربوطه
 •  تكميل ،‌تصحيح و نهائي كردن نقشه ها و ساير مدارك
 •  تهیه تجهیزات ، اجرا شبکه اتوماسیون صنعتی کارخانجات 
 •  برنامه نویسی و راه اندازی اطاق کنترل 
 •  نصب نظارت و کنترلهای اولیه، حین ساخت و در مراحل پایانی کار 
 •  و راه اندازی سیستمهای برق و کنترل 
 •  تبدیل داده ها به مشخصات و ویژگیهای فنی 
 •  ارائه مستندات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری 
 •  تحویل دائم و پشتیبانی 

 

لیست نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده

 

 • ABB SOFTWARE
  • PCS7
  • STEP7
  • TIA PORTAL
  • S5
  • WINCC
  • WINCC FlEXIBEL
  • AUTOCAD
  • SOLID WORK
  • ACCESS
  • ORACEL
  • SQL SERVER
  • VISUAL C
  • VB.NET
  • MICROSOFT OFFICE SERIES

 

 

لیست استانداردهای مورد استفاده

 

NEC: National Electrical Code
API: American Petroleum Institute
ASME: American Society of Mechanical Engineers
DIN: Deutsche Nor men
ISO: International Standard Institute
IEC: International Electromechanical Standard
ISA: Instrument Society of America
NEMA: National Electrical Manufacturers Association
IEEE: Institute of Electrical and Electronic, Engineering